Houd Scherpenzeel Groen en Gezond

Welkom op de website van de stichting HSG&G

Waar staan wij voor?

De stichting stelt zich ten doel de kernwaarden van de Scherpenzeelse gemeenschap te bewaken. Kernwaarden zijn het kleinschalige en ondernemende karakter, de gemeenschapszin en de groene omgeving. (Nader uitgewerkt in Toekomstvisie Scherpenzeel 2030). We ondernemen activiteiten die gericht zijn op behoud van deze kernwaarden, zodat Scherpenzeel ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeenschap blijft. We zullen erop toezien dat de beleidsmatige keuzes die de gemeente maakt in overeenstemming zijn met de kernwaarden. We stellen ons daarbij op als een onafhankelijke partij die scherp toeziet op voorliggende keuze en als klankbord voor beleidsmakers, uitvoerders en mede dorpsbewoners.