STANDPUNT POLITIEKE PARTIJEN ZWARTE LAND 2

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Over twee maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wij zijn, waarschijnlijk net als jullie, benieuwd naar de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. In het bijzonder zijn we daarbij geïnteresseerd in de standpunten die de partijen innemen over ‘t Zwarte Land 2 en over de luchtkwaliteit in ons dorp.
In december hebben we daarom de politieke partijen naar hun standpunt gevraagd omtrent deze beide thema’s. De vragen luidden:

  1. Hoe staat uw partij in het dossier ‘Zwarteland 2’ en de toekomstige bestemming van deze locatie voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Bent u, net als onze sympathisanten, ook van mening dat het gehele gebied behouden dient te worden als waardevol natuurgebied?
  2. Wat is het standpunt van uw partij over de luchtkwaliteit? Onze gemeente behoort namelijk tot één van de meest vervuilde in Nederland als het gaat om ‘fijn stof’.

Tot nu toe hebben we van de VVD en het CDA een inhoudelijke reactie ontvangen. De andere partijen hebben nog niet inhoudelijk gereageerd. 
Volgende week versturen we een reminder waarin we de partijen nogmaals naar hun standpunt vragen. We willen daarmee stimuleren dat deze beide thema’s, die naar onze mening belangrijk zijn voor de toekomst van Scherpenzeel, in de verkiezingscampagne de aandacht krijgen die ze verdienen. 
Zodra de standpunten bekend zijn laten we dat jullie weten.

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *