OPINIERONDE & Zwarte Land 2

De opinieronde van maandag 20 juni jl. ging voor een groot deel over Zwarte Land 2 en het concept bestemmingsplanwijziging dat inmiddels ter inzage ligt.

Als Stichting HSG&G hebben we gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. Ook Modiform en de Ondernemersvereniging Scherpenzeel hadden van het inspraakrecht gebruik gemaakt.

In de LETOPSCHERPENZEEL van woensdag 22 juni staat een hoofdartikel met de kop “Verdeeldheid over bedrijventerrein”. Daarin kunt u een verslag lezen. (klik hier of op de foto)

Opinieronde over ‘t Zwarte Land 2 op maandag 20 juni2022

Het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg – want zo heet het plan inmiddels – ligt sinds deze week ter inzage op het gemeentehuis. Hieronder staat een afbeelding van de gemeentelijke website waar u het plan met alle bijlagen kunt vinden.
Hopelijk gaat u de komende weken net als wij het plan bestuderen en van uw zienswijzen voorzien. (klik hier of op de foto)

Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg
bekend onder de werktitel ’t Zwarte Land 2

Mocht u maandag de opinieronde nog eens terugzien dan kan dat via het vergaderarchief van de gemeente. Onze inspraak bijdrage treft u hieronder aan.

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *