NEGEREN IS STRUCTUREEL

Het is geen toeval meer!

Al een paar jaar geleden werden we als Stichting geweerd op bijeenkomsten voor omwonenden en geïnteresseerden.

Het aanbieden van een rapport aan de wethouder met alternatieven voor Zwarte Land 2 had niet in de publiciteit mogen komen.

Bij de recente verkiezingen werd het uitbrengen van een stemadvies niet op prijs gesteld. Het werd zelfs als excuus gebruikt om af te zien van verdere coalitiegesprekken met de VVD.

Recentelijk kregen wij inzage in het overdrachtsdocument voor nieuwe raadsleden. Daarin wordt de hint gegeven om in de “omgang met pressiegroepen” vooral niet het debat op te zoeken. Dat hiermee de Stichting HSG&G wordt bedoeld is overduidelijk. Op zich hoeft de term “pressiegroep” geen negatieve lading te hebben. Een pressiegroep is volgens de definitie een groep die invloed wil uitoefenen op overheid en publieke opinie en dat is inderdaad op onze Stichting van toepassing. In de context van het overdrachtsdocument van de gemeente aan nieuwe raadsleden vinden wij het echter ongepast. Maar we kunnen er natuurlijk energie uit putten en het als een “geuzennaam” opvatten.

Tot slot nog het meest actuele voorbeeld van het negeren van ons als Stichting. Dat betreft de insprekers bij de opinieronde van 20 juni jl. die voor een belangrijk deel was gewijd aan ‘t Zwarte Land 2. Bij de persberichten die hierover verschenen wordt expliciet gemeld dat Modiform en de Ondernemersvereniging als insprekers hun zegje deden. Dat namens onze Stichting Jan Ruijgrok ook gebruik heeft gemaakt van het inspraakrecht blijft onvermeld.

Daarom hebben we voor degenen die de tekst van onze inspreker alsnog willen inzien, deze op onze website gezet.

Inspraak J. Ruijgrok namens de Stichting HSG&G

PS: Gaat u nog bij het gemeentehuis langs, of op 6 juli naar de inzagemomenten, of gaat u het voorontwerpbestemmingsplan er nog eens goed op nalezen? Zienswijzen kunnen nog tot 2 augustus worden ingediend. De tijd vliegt! Nog maar vier weken te gaan! Lekker handig, zo in de zomermaand!

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G