ZIENSWIJZEN Voorontwerp

In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte stellen van de door ons ingediende zienswijzen op het voorontwerpbestemmingsplan ZL2 en de stand van zaken omtrent ons recente WOB verzoek. Sinds kort heet dat overigens WOO (Wet Open Overheid).

Onze Zienswijzen

De 6 weken waarin het voorontwerp bestemmingsplan Zwarte Land 2 ter inzage ligt zitten er bijna op. Tot 2 augustus kan er nog gereageerd worden op het voorontwerpbestemmingsplan. Een aantal van jullie is mogelijk op de inloop dag geweest en sommigen hebben misschien ook inhoudelijk gereageerd.  

Vanuit onze Stichting hebben we niet inhoudelijk op het hele voorontwerp met al zijn bijlagen kunnen reageren. Daarvoor Is het te omvangrijk en ontbrak ons eenvoudigweg de tijd om dat in die zes weken allemaal door te worstelen. Toch hebben we vandaag wel twee zienswijzen naar de gemeente gestuurd. Die gaan niet over de inhoudelijke vragen over het WAT en HOE. Dus niet over WAT er moet komen en HOE het eruit moet zien, maar wel over de WAAROM vraag.

1. Beginselen van Behoorlijk bestuur

In de eerste zienswijze wijzen we erop dat er bij de besluitvorming omtrent een groot Distributiecentrum in Scherpenzeel, niet conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is gehandeld. De WAAROM vraag is nooit publiek gesteld.

2. Opiniepeiling en Natuurgebied

 De tweede zienswijze gaat over de toezegging van de gemeente om in gesprek te gaan over een referendum of opiniepeiling. Dat kan toch niet moeilijk zijn zou je zo zeggen. Kijk maar eens naar het Inwonerspanel Scherpenzeel. Daar laat de gemeente zien best in staat te zijn razendsnel een peiling te organiseren. In dit geval loopt de gemeente overigens wel heel ver voor de troepen uit, want in dit inwonerspanel wordt de aanname gedaan dat de gemeente eigenaar wordt van een derde deel van het Zwarte Land 2 gebied en kunnen inwoners nu al hun zegje doen hoe dat groene gedeelte ingevuld zou kunnen worden. Ook hebben we in die tweede zienswijze nogmaals een alternatief plan voorgelegd 

De beide zienswijzen zijn 29 juli naar de gemeente gestuurd en inmiddels (maandag 1 augustus) heeft de gemeente de ontvangst bevestigd. Daarom zijn in de herziene versie van deze nieuwsbrief de links naar beide Zienswijzen opgenomen.

Status WOO verzoek

Twee weken geleden hebben we het WOO besluit van de gemeente ontvangen in reactie op ons WOO verzoek van 19 mei jl. Weliswaar enkele weken na het verstrijken van de uiterste inlevertermijn, maar dat is in goed overleg met de gemeente gegaan omdat we er alle begrip voor hadden dat het voor de gemeente een hele klus was om al die gevraagde informatie te vergaren en te verifiëren. Het gaat om een kleine 60 documenten, verslagen, brieven, e-mails en WhatsApp berichten. Ook voor ons is het overigens een hele klus om die allemaal door te nemen, maar een eerste indruk kunnen we al wel met jullie delen.

Wat ons opvalt  is dat de gemeente in eerste instantie nadrukkelijk vasthoudt aan de prioriteitstelling om eerst de inbreiding op het huidige bedrijventerrein (Zwarte Land 1) gedegen uit te zoeken en pas daarna een besluit te nemen over Zwarte Land 2. Inmiddels heeft de gemeente dat standpunt verlaten. Modiform heeft aangegeven alle mogelijkheden te hebben onderzocht en ziet geen verdere mogelijkheden voor inbreiding, temeer daar enkele grondeigenaren op Zwarte Land 1 niet bereid zijn te verkopen. De gemeente is op grond van die constatering overstag gegaan en heeft inmiddels al verkondigd dat ZL1 herstructureren alleen maar mogelijk is als eerst ZL2 wordt gebouwd.

Opvallend zijn verder de vele discussies over de bouwhoogte van de grote loods. In de verschillende verslagen en briefwisselingen varieert die van 17 tot 12 meter en ook in het nu voorliggende plan en in de meeste recente discussies is daar kennelijk het laatste woord nog niet over gezegd.

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *