RADIOSTILTE

Al bijna twee maanden was er niets te melden omtrent de Zwarte Land 2 ontwikkelingen en daarom dus ook al een hele tijd geen nieuwsbericht van onze Stichting. Wat zich achter de schermen afspeelt is ook voor ons een vraag.

Ja, deze week verscheen er wel een bericht in LETOPSCHERPENZEEL waarmee van de zijde van de gemeente de Radiostilte werd doorbroken. Daar verscheen een bericht met een wel heel cryptische kop ‘We zitten aan het einde van de kabel’. Die kop slaat op het overbelaste elektriciteitsnet in de regio, maar dat terzijde.

In het artikel wordt nog maar eens herhaald dat de gemeente heel hard werkt aan plannen voor revitalisering van het huidige bedrijventerrein ‘t Zwarte Land 1, maar wanneer de plannen klaar zijn dat kan Wethouder Van Deelen nog steeds niet aangeven. 
Ook wordt in het artikel nog maar eens fijntjes herhaald dat in de ogen van de coalitiepartijen die revitalisering eigenlijk overbodig is omdat er toch een Zwarte Land 2 ontwikkeld wordt. Hoe wrang, als je bedenkt dat wethouder van Deelen eind vorig jaar nog aan Modiform schreef dat Zwarte Land 2 ontwikkeling pas aan de orde is als eerst de revitalisering van het huidige bedrijventerrein gedegen is onderzocht. Die 180 graden draai hebben we al eerder in de nieuwsbrief van 29 juli jl. onder jullie aandacht gebracht, evenals het feit dat die brief van de wethouder in eerste instantie ontbrak bij de door ons opgevraagde WOB/WOO stukken. Voor de volledigheid nemen we hierbij de link op naar de Brief aan Modiform van 22 december 2021 uit WOB stukken.

Op een ander terrein is er nog steeds Radiostilte. Vanaf eind juni tot begin augustus hadden bewoners en belanghebbenden de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op het voorontwerpbestemmingsplan. We hebben geruime tijd geleden bericht ontvangen dat er 15 zienswijzen waren ingediend en twee van “instanties”. Mogelijk werden onze beide zienswijzen daarmee bedoeld. Eén van onze zienswijzen ging over Onbehoorlijk Bestuur en één over de toegezegde gedachtewisseling met de burgemeester over een referendum of opiniepeiling.

Terwijl de bewoners in de zomervakantie 6 weken de tijd hadden om te reageren, is de gemeente nu al twee maanden ook weer hard bezig om inhoudelijk te reageren. Absolute Radiostilte. Dat belooft wat voor het verdere besluitvormingsproces, want over een week of zes zou het ontwerpbestemmingsplan op de agenda staan. Hopelijk komt die inhoudelijke terugkoppeling er nu toch echt snel. Voor ons geldt dan wederom een strikte termijn van zes weken om het ontwerpbestemmingsplan met al z’n onderliggende rapporten te bestuderen om een gedegen onderbouwd bezwaar in te kunnen dienen. Wij hebben niet de vrijheid om te melden dat we druk bezig zijn, maar nog geen idee hebben wanneer we klaar zijn.

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *