Harde voorwaarden Zwarte Land 2

Geen blind akkoord voor ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan.
En referendum komt er niet.

Dat is in het kort wat er in de raadsvergadering van 1 november jl. werd besloten.

De lokale kranten hebben uitgebreid aandacht besteed aan de behandeling van het agendapunt over het Zwarte Land 2. Er moest een besluit worden genomen over het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan en over de vraag of het door ons gevraagde referendum er moest komen.

Om met dat laatste te beginnen. De meerderheid vindt nog steeds van niet, ondanks de wel heel erg zwalkende argumentatie waar we in de vorige nieuwsbrief ( Chef Sache) al op wezen.

In de LetOPScherpenzeel:

Onder de kop “College en coalitiepartijen botsen over bestemmingsplan bedrijventerrein”, gaat het over de ogenschijnlijk semantische vraag of het door GBS ingediende amendement echt wel zo bedoeld was en of het ook niet een motie kon zijn. Die vraag was helemaal geen woordspel. Een amendement moet namelijk door het college uitgevoerd worden. Een motie is alleen een inspanningsverplichting. De spanning was om te snijden, want bij een motie kon het proces rond de bestemminsplanwijziging gewoon doordenderen. Bij een amendement moet het college eerst z’n huiswerk maken.

Verder een ingezonden artikel van Nico de Haan, met de titel: Bananen telen lukt niet in Scherpenzeel

En ook een boeiende column van CDA fractievoorzitter Chris van den Berg ,die de parallel trekt met de teloorgang van twee historische steden door het dichtslibben van infrastructuur. Daarmee doelend op de nu al overbelaste N224.

Scherpenzeelse Krant:

Een uitgebreid artikel onder de kop: Harde voorwaarden Zwarte Land 2″, met soortgelijke strekking.

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *