VAN RESPECTVOL NAAR RESPECTLOOS

Ook erfgoedorganisaties vragen respectvol met onze geschiedenis om te gaan

Het is 19 november 2009. Een brief aan Minister Plasterk waarin verzocht wordt de Grebbelinie als Rijksmonument aan te wijzen, wordt verstuurd en ondertekend door alle tien gemeentes langs de Grebbelinie, de Provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Eem en het Projectbureau SVGV. Samen vormen ze de stuurgroep Grebbelinie. Bij de ondertekenaars staat ook de naam van de burgemeester van Scherpenzeel, mevrouw J.J.H. Colijn-De Raat. Het bijzondere is dat deze stuurgroep niet alleen pleit voor de aanwijzing van de Grebbelinie zelf maar ook voor de voormalige inundatiezone. Wij citeren: “Deze zone maakt onlosmakelijk deel uit van het systeem van de Grebbelinie als waterlinie en is voor de herkenbaarheid en de beleving van de linie onmisbaar”! Wij zouden het niet beter kunnen verwoorden. Dit alles wordt verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan waarin niet alleen een respectzone wordt ingesteld maar waarin ook gepleit wordt om toch vooral de zichtlijnen vanuit de Grebbelinie open te houden. Er werd toen dus heel respectvol en met veel historisch besef, ook door de Gemeente Scherpenzeel, naar de Grebbelinie als geheel gekeken.

Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
Aanwijzing van de Grebbelinie tot Rijksmonument (april 2011)

Het is eind 2017, begin 2018. Wanneer het is gebeurd en hoe het is gegaan weten we niet precies maar een paar voormannen van Gemeente Belangen Scherpenzeel en de industrie steken de koppen bij elkaar. En GBS zet de plannen als enige in hun verkiezingsprogramma. Coalitiepartijen in verschillende samenstelling gaan mee.
De plannen lijken al snel in kannen en kruiken te zijn. Modiform maakt een gelikte PowerPoint presentatie voor B en W en Gemeenteraad. Er wordt geschetst hoe de procedure gaat verlopen en als laatste punt, als alles rond is, wordt vermeld dat de omwonenden moeten worden geïnformeerd. Driekwart van het hele plangebied zal worden bedekt met een enorme opslagloods pal tegenover de Grebbelinie aan en pardoes in het uitzicht van de loopgraven. In ruil voor de medewerking van de gemeente kunnen dan t.z.t. lokale ondernemers de rest van de grond kopen.

Maar het plan lekt uit, komt in de krant, de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond wordt opgericht en al kort daarna verzamelen zich honderden Scherpenzelers tijdens een raadsvergadering in de Breehoek om te protesteren tegen de absurde plannen. Plannen waarbij de Gemeente  volkomen respectloos blijkt om te gaan met het historisch erfgoed van het Rijksmonument en de vaderlandse geschiedenis van dit gebied.

Hoe nu verder? Door een onderlinge ruzie over voorwaarden voor uitgifte van de percelen aan de lokale ondernemers is de hele zaak stevig vertraagd. Modiform heeft in een “casinoachtige bui” de gok genomen en de grond alvast maar voor de nodige miljoenen aangekocht. En dat terwijl de hele procedure voor de bestemmingplanwijziging nog moet beginnen. Of….zijn er destijds alvast onderhandse afspraken gemaakt in de sfeer van : wij regelen dat wel”? Volgens wethouder Van Deelen niet, maar volgen de scheidende loco burgemeester kunnen er schadeclaims worden verwacht als een en ander niet doorgaat.

Intussen krijgen we steeds meer steun bij onze strijd om Scherpenzeel Groen en Gezond te houden. Zo hebben intussen enkele vooraanstaande erfgoedorganisaties ook bezwaar gemaakt bij het college van B en W Scherpenzeel. De Erfgoedverenigingen Heemschut Gelderland en Utrecht en ook de Stichting Menno van Coehoorn sluiten hun gezamenlijk brief af met: “Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk om deze toezegging (het beschermen van de schootsvelden en het handhaven van de gezichtslijnen) gestand te doen door geen vergunning te verlenen voor een dergelijke grootschalige nieuwbouw op deze locatie en de historische waarden van dit gebied niet verloren te laten gaan”.

Gelukkig kunnen niet alleen de burgers van Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude straks bezwaar maken tegen dit ridicule plan om het landschap te verkwanselen door een enorme opslagloods te realiseren. Ook inwoners elders in Nederland kunnen bezwaar maken tegen het feit dat hier een poging wordt gedaan om de Grebbelinie geschiedenis en onze vaderlandse geschiedenis te wissen. Wilt u dit niet laten gebeuren, meldt u zich dan vast aan bij onze Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond. Wij zorgen er dan straks voor, als de plannen ter inzage komen, dat u met behulp van onze voorbeeld bezwaarschriften, uw menig kenbaar kunt maken. Sluit u nu aan, dan bent u straks op tijd om deze aanslag op ons mooie dorpje in het groen te voorkomen! Ga naar www.houdscherpenzeelgroenengezond.nl

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *