STILT VOOR DE STORM?

Geen nieuws goed nieuws? 
Of mogen we de broedende kip niet storen?

Wie het weet mag het zeggen.

Het enige dat wij weten staat op de website van de gemeente Scherpenzeel. Daar staat een overzicht van alle projecten in Scherpenzeel en bij Bedrijventerrein Stationsweg (Zwarte Land 2) is te lezen dat het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer ter inzage wordt gelegd. Het zal toch niet waar zijn?

Vorig jaar verscheen ook vlak voor de zomervakantie het voorontwerp bestemmingsplan . En in 2021, ook weer net voor de vakantie, konden we de ontwerp-omgevingsvisie inzien. Ook nu weer krijgen we in de vakantieperiode zes weken de tijd om te reageren. Dit keer op het ontwerpbestemmingsplan.

Misschien is het toeval, maar er kan ook nog iets anders spelen. Op de betreffende websitepagina staat namelijk ook nog een waarschuwing voor initiatiefnemers van bouwplannen: 
Let op! De nieuwe Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Dit heeft vanaf 1 juli 2023 gevolgen voor de aanvraag van vergunningen .
Het lijkt erop dat ook nu weer de invoering van de nieuwe omgevingswet parten speelt.  We gaan dit nauwlettend volgen.

Gelezen in het AD van 15 mei 2023

Het initiatief van de vereniging Heemschut waar we in een eerdere nieuwsbrief over schreven kreeg een mooi vervolg. Vrijwilligers van de Stichting ‘Grebbelinie in het Vizier’ vertellen hun verhaal aan het Algemeen Dagblad en aan de vereniging Heemschut:

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *