WERK AAN DE WINKEL

De Provincie Gelderland wil ontheffing verlenen op grond van de Wet Natuurbescherming

Al op 5 december 2022 blijkt Modiform bij de Provincie Gelderland ontheffing te hebben aangevraagd  op grond van de Wet Natuurbescherming.
We kwamen hier bij toeval achter. Op maandag 14 augustus stond in het provinciaal blad van Gelderland het volgende:

De provincie is voornemens om goedkeuring te verlenen en zienswijzen kunnen binnen zes weken worden ingediend.
We hebben direct met het provinciale loket gebeld en de stukken opgevraagd. Eind vorige week hebben  we van de provincie de bijbehorende stukken bij het voorgenomen ontheffingsbesluit ontvangen. Deze documenten hebben we per omgaande op onze website gezet. Het zijn:

Het gaat inderdaad zoals we vermoeden over vleermuizen, vogels, wezels en dassen.  En ja:

WERK AAN DE WINKEL

We gaat aan de slag om samen met andere betrokkenen binnen de nu nog resterende weken, een zienswijze in te dienen. En ja: 

JULLIE VOELEN HEM AL AANKOMEN

Dankzij de inzet van vrijwilligers en door gebruik te maken van kosteloze media, zoals pers, facebook en nieuwsbrieven, houden we de kosten laag. Maar voor formele bezwaren zoals nu en ook later, als het ontwerpbestemmingsplan ter tafel ligt, ontkomen we er niet aan juridische steun in te roepen. Reden dus om nu, na wederom twee jaar, weer een beroep op jullie te doen voor een financiële bijdrage.
Als je daartoe bereid bent dan kun je een donatie overmaken naar
Rabobank NL88 RABO 0341 7249 12 t.n.v. Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond.
Elke bijdrage wordt op prijs gesteld. En uiteraard stellen we ook zeer op prijs, als jullie het voorgenomen besluit ook bestuderen en d.m.v. een zienswijze bezwaar aantekenen bij de provincie. En Ja:

ZWARTE LAND 2 IS ECHT GEEN GELOPEN ZAAK

Niet is minder waar. Het ontwerpbestemmingsplan is wederom uitgesteld en we moeten nog zien of het dit jaar nog op de agenda van de Raadsvergadering komt. College en initiatiefnemer zijn het kennelijk nog lang niet eens. Zie onze vorige nieuwsbrief ZL2 Zware Bevalling en de Scherpenzeelse Krant van 1 augustus jl.
Blijf ons steunen, want als het aan ons ligt gaat van uitstel afstel komen.

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *