ACTIE TEGEN ONTHEFFING

Wij vragen donaties, om met juridische steun ontheffing Wet natuurbescherming van tafel te krijgen

De Scherpenzeelse Krant van 29 augustus 2023 besteedt in een hoofdartikel uitgebreid aandacht aan onze actie tegen het verlenen van ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Het ontbreekt ons niet aan kennis en steun van deskundigen om het verlenen van een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming te weerleggen, maar wel aan de juridische toets. Daar hebben we financiële steun voor nodig. Jullie bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Een donatie kan je overmaken naar
Rabobank NL88 RABO 0341 7249 12 t.n.v. Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond.

Stuur ook een zienswijze naar de provincie Gelderland

Onze oproep aan sympathisanten om ook zelf een zienswijze in te dienen heeft navolging gekregen. Er zijn al meerdere bezwaren naar de provincie gestuurd. Help mee en teken ook vóór 25 september bezwaar aan. Je kunt je zienswijze sturen naar post@gelderland.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 900
6800 GC Arnhem

Betreft: Zienswijze Uitbreiding bedrijventerrein ‘t Zwarte Land 2 Stationsweg 446 e.o. Scherpenzeel
Zaaknummer 2022-017052

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *