REACTIES IN DE KRANTEN

Hoe verder met Zwarte Land 2 kreeg ruim aandacht in de media

In een open brief onder de titel “Zwarte Land 2, wat doen we ermee“, hebben we de gemeente opgeroepen om eerst een evaluatie uit te voeren. Die open brief heeft ruim aandacht gekregen in lokale en regionale kranten, zoals in de artikelen van 1 en 7 november jl.
De week daarna gaat het over de nog niet zo duidelijke toekomstplannen en over het lovenswaardige initiatief om de renovatie van het huidige Zwarte Land op te pakken. Het laatste artikel is een ingezonden reactie van onze Stichting.
Hopelijk zijn jullie hiermee weer helemaal op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen.

Op 1 november 2023 meldt het AD

Met een verwijzing naar de oproep aan de gemeente om lessen te trekken uit het project tot nu toe.

Op 7 november 2023 in de Scherpenzeelse Krant

Met een uitgebreide toelichting op de open brief aan de gemeente.

Ook op 7 november in de LetOpScherpenzeel

Waarin de Open Brief integraal is opgenomen in de krant.

Op 14 november in de LetOpScherpenzeel

De gemeente komt met het verheugende bericht, dat de revitaliseren van het huidige Zwarte Land 1 ter hand zal worden genomen.

Op 14 november ook in de LetOpScherpenzeel

Waarin de gemeente aangeeft nog steeds zoekend te zijn naar oplossingen voor de toekomstige bestemming, maar waarin ook weer ten onrechte is vermeld dat de gemeente in 2013 al een besluit genomen zou hebben.

En vandaag op 22 november in de LetOpScherpenzeel

Een ingezonden stuk van de Stichting HSG&G in reactie op de beide artikelen in de LetOp van 14 november.

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *