FIJNE KERST EN VOORSPOEDIG 2024

Een terugblik en wensen voor een Groen en Gezond Scherpenzeel

In het afgelopen jaar is er veel veranderd omtrent de plannen rond het beoogde bedrijventerrein Zwarte Land 2. 

Wij spraken in onze januari nieuwsbrief de wens uit dat het weidegebied aan de ingang van ons mooie dorp ook voor de komende jaren behouden blijft, dat de Grebbelinie daarmee zijn volledige cultuurhistorische waarde kan houden, de trekvogels er blijven overwinteren en dat de dassenfamilies er ongestoord kunnen blijven bivakkeren. Ook hoopten wij dat de initiatiefnemer voor het distributiecentrum tot inkeer zou komen en dat het voorlopig niet ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan, tot afstel zou leiden.

Tot na de zomer was er een grote radiostilte. Dat kwam doordat de gemeenteraad eind 2022 bij het College een aantal aanvullende eisen had neergelegd voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zwarte Land 2. In augustus verscheen een bericht in de Scherpenzeelse krant: ZWARTE LAND 2 ‘zware bevalling’. Het college was kennelijk nog steeds doende om met de ontwikkelaar (Modiform) tot overeenstemming te komen. En toen was daar een maand later ineens dat persbericht van de gemeente: Modiform ziet af van nieuwbouw aan Stationsweg.
Deels waren daarmee onze wensen uitgekomen, maar helemaal gerust op een goede afloop waren we nog niet. We vroegen het College en de gemeenteraad eerst een evaluatie van het hele proces uit te voeren. Die oproep van ons heeft brede aandacht in de regionale kranten gekregen, maar tot nu toe geen reactie van de gemeente opgeleverd. Wel is er na vele jaren aandringen een onderzoek aangekondigd om eerst de revitalisatie van het huidige Zwarte Land 1 uit te voeren.  

Dat het nooit saai is in ons dorp bleek onlangs, toen in de Raad werd besloten draagvlak in de regio te vinden voor de mogelijke bouw van een kleine kernreactor. Bij de behandeling werd zijdelings Zwarte Land 2 genoemd als mogelijke locatie. Sommige fracties sloten die optie uit, andere lieten die optie open. Hoe dan ook, de optie werd genoemd en daarmee voor ons voldoende reden om ogen en oren open te houden. 
De huidige stand van zaken op het gebied van deze SMR’s of Small Modular Reactors, is dat er veel onderzoek wordt verricht en dat de minister verder onderzoek stimuleert, maar dat er wereldwijd nog maar een paar operationeel zijn. De eerste ervaringen temperen de verwachting dat er snel financieel en technologisch op korte termijn successen zijn te verwachten. 

Onze grote wens voor het komende jaar is, dat we ons ook kunnen richten op meer dan alleen Zwarte Land 2. Er is zoveel ‘laaghangend fruit’ dat bij kan dragen aan een groen en gezond Scherpenzeel. Initiatieven die ook sneller zijn te realiseren dan lokale of regionale kernenergie. 

Wij wensen jullie mooie feestdagen en een Groen en Gezond Scherpenzeel.

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *