ZIENSWIJZE HERINDELING

Als Stichting HSG&G staan wij buiten de discussie over de op handen zijnde fusie. Toch hebben we wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de provincie onze zienswijze te geven op het herindelingsonwerp Barneveld-Scherpenzeel.Ons gaat het om een Groen en Gezond Scherpenzeel, zoals vastgelegd in Toekomstvisie 2030 en grootschalige industriële uitbreiding past daar niet bij.… Continue reading ZIENSWIJZE HERINDELING

BESLUITVORMING ZWARTE LAND 2 OPGESCHOVEN NAAR 2022

Het bleef voor ons gissen wanneer er besluitvorming omtrent Zwarte Land 2 op de raadsagenda staat.  In de meest recente openbare agenda van de gemeente zagen we dat het raadsbesluit over de bestemmingsplanwijziging van juni dit jaar is doorgeschoven naar volgend jaar.  Reden voor ons om bij de gemeente navraag te doen. We ontvingen bijgevoegde… Continue reading BESLUITVORMING ZWARTE LAND 2 OPGESCHOVEN NAAR 2022

DE MYTHE VAN ZWARTE LAND II

Eén van onze bestuursleden heeft onlangs een essay geschreven over de enge ontwikkelingen in de grote boze buitenwereld, waar het kleine Scherpenzeel kennelijk ook niet aan ontkomt.Of het nu om fake-news gaat, complottheorieën of polarisatie, het gebeurt hier ook allemaal.De recente voorbeelden die de landelijke pers haalden zijn de Toeslagen Affaire (Ongekend Onrecht), waarbij het… Continue reading DE MYTHE VAN ZWARTE LAND II

FOODVALLEY RAAKT OVERVOL

Jullie lezen het goed. Zo luidde de kop in De Gelderlander van 8 februari jl..Daarin wordt verwezen naar een onderzoek van de Wageningen Universiteit en de LTO, die vaststellen dat er snel keuzes gemaakt moeten worden voordat alles is volgebouwd. Het is nu noodzaak om ruimte te scheppen voor landbouwgrond om de verduurzaming van de landbouw in de regio… Continue reading FOODVALLEY RAAKT OVERVOL

PARTICIPATIE WEBINAR ONDERMAATS

Vorige week woensdag is er als onderdeel van het participatieproces Zwarte Land II een tweede online participatieavond geweest. Zelfs een volledig neutrale waarnemer zou het niet anders kunnen kwalificeren als volstrekt ondermaats. De techniek haperde keer op keer waardoor grote delen onverstaanbaar waren.  De vragen die werden gesteld werden uitgeselecteerd (alleen op wat goed uitkwam… Continue reading PARTICIPATIE WEBINAR ONDERMAATS

OPEN BRIEF VAN OMWONENDE

Een omwonende aan de Stationsweg heeft onlangs een open brief geschreven met een pakkende boodschap over de beoogde Zwarte Land II initiatieven. De brief is gezonden aan het college, aan raadsleden en aan de pers. De Scherpenzeelse Krant heeft er spijtig genoeg geen aandacht aan besteed, daarom doen wij dat dan maar.Hartelijke groet,CommunicatieteamStichting Houd Scherpenzeel Groen… Continue reading OPEN BRIEF VAN OMWONENDE

SCHERPENZEEL & ‘T ZWARTE GAT

Velen sturen ons steunbetuigingen voor behoud van het mooie weidegebied tussen Grebbelinie en Stationsweg. Dit pamflet van één van jullie willen we jullie niet onthouden. Hartelijke groet,CommunicatieteamStichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond

ALLERAARDIGSTE STEUNBETUIGING

Op Facebook troffen we een alleraardigst filmpje aan van SGP Jongeren Vallei & Rijn. Het is in november 2019 opgenomen en zij interviewen daarin een aantal Scherpenzelers over de voorgenomen Zwarte Land II plannen. Boeiend om te zien hoe weinig animo er bij de SGP jongeren is voor die uitbreidingsplannen. Mocht je geen Facebook account hebben,… Continue reading ALLERAARDIGSTE STEUNBETUIGING

CHARME OFFENSIEF MODIFORM c.s.

Met een voorlichtingsbijeenkomst, een website en een enquête, is de initiatiefgroep Zwarte Land II, onder aanvoering van Modiform, begonnen met een participatietraject voor Zwarte Land II.  Denk nu niet dat er ineens ruimte komt voor inspraak . Dit traject is simpelweg een voorwaarde om de bestemmingsplanwijziging erdoor te krijgen. Zo staat het ook letterlijk in… Continue reading CHARME OFFENSIEF MODIFORM c.s.