ZWARTE LAND 2 MUURVAST

Zwarte Land 2 muurvast,nieuwe eigenaar in plangebied opgedoken. Daarmee opende de Scherpenzeelse Krant de editie van 2 april. Tot ieders verbazing is pas in oktober 2023 gebleken dat Modistiek al sinds 2021 geen eigenaar meer is van alle gronden. Twee jaar eerder hebben wij in een HSG&G nieuwsbrief al melding gemaakt van de grondtransacties in 2021. Het ging… Continue reading ZWARTE LAND 2 MUURVAST

HET GROENE LAND

Ook de natuur heeft rechten In de LetOpScherpenzeel 17 januari 2024 stond dit artikel van “Het Groene Land“. Ja, waarom niet? Citaat uit: Rechten voor de natuur door Jessica den Outer:“Op steeds meer plaatsen in de wereld worden natuurgebieden, rivieren, landschappen, bossen en bergen aangewezen als rechtspersonen, zoals bedrijven dat ook zijn. De natuur heeft… Continue reading HET GROENE LAND

FIJNE KERST EN VOORSPOEDIG 2024

Een terugblik en wensen voor een Groen en Gezond Scherpenzeel In het afgelopen jaar is er veel veranderd omtrent de plannen rond het beoogde bedrijventerrein Zwarte Land 2.  Wij spraken in onze januari nieuwsbrief de wens uit dat het weidegebied aan de ingang van ons mooie dorp ook voor de komende jaren behouden blijft, dat de Grebbelinie… Continue reading FIJNE KERST EN VOORSPOEDIG 2024

REACTIES IN DE KRANTEN

Hoe verder met Zwarte Land 2 kreeg ruim aandacht in de media In een open brief onder de titel “Zwarte Land 2, wat doen we ermee“, hebben we de gemeente opgeroepen om eerst een evaluatie uit te voeren. Die open brief heeft ruim aandacht gekregen in lokale en regionale kranten, zoals in de artikelen van… Continue reading REACTIES IN DE KRANTEN

ZWARTE LAND 2, WAT DOEN WE ERMEE?

Open brief aan College en gemeenteraad van Scherpenzeel. Welke lessen zijn er te trekken? Op 14 september jl. is het besluit gevallen dat de grote Modiform distributiehal niet doorgaat. Maar wat dan wel, dat is voor ons en voor vele anderen de grote vraag. Wat ons betreft tijd voor een evaluatie. Niet alleen wij als… Continue reading ZWARTE LAND 2, WAT DOEN WE ERMEE?

ACTIE TEGEN ONTHEFFING

Wij vragen donaties, om met juridische steun ontheffing Wet natuurbescherming van tafel te krijgen De Scherpenzeelse Krant van 29 augustus 2023 besteedt in een hoofdartikel uitgebreid aandacht aan onze actie tegen het verlenen van ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. Het ontbreekt ons niet aan kennis en steun van deskundigen om het verlenen van… Continue reading ACTIE TEGEN ONTHEFFING

WERK AAN DE WINKEL

De Provincie Gelderland wil ontheffing verlenen op grond van de Wet Natuurbescherming Al op 5 december 2022 blijkt Modiform bij de Provincie Gelderland ontheffing te hebben aangevraagd  op grond van de Wet Natuurbescherming.We kwamen hier bij toeval achter. Op maandag 14 augustus stond in het provinciaal blad van Gelderland het volgende: De provincie is voornemens… Continue reading WERK AAN DE WINKEL

ZWARTE LAND 2 ‘zware bevalling’

 Zo luidt de kop in de Scherpenzeelse Krant van 1 augustus 2023 Onze laatste nieuwsbrief is inmiddels al weer meer dan twee maanden geleden. De kop van die nieuwsbrief luidde STILTE VOOR DE STORM?Ook nu was er niet meer nieuws dan het signaal, dat het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit Bedrijventerrein Stationsweg geagendeerd zou zijn… Continue reading ZWARTE LAND 2 ‘zware bevalling’

STILT VOOR DE STORM?

Geen nieuws goed nieuws? Of mogen we de broedende kip niet storen? Wie het weet mag het zeggen. Het enige dat wij weten staat op de website van de gemeente Scherpenzeel. Daar staat een overzicht van alle projecten in Scherpenzeel en bij Bedrijventerrein Stationsweg (Zwarte Land 2) is te lezen dat het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer ter inzage wordt… Continue reading STILT VOOR DE STORM?