WIJ WENSEN JULLIE VOOR 2023

EEN GROEN EN GEZOND SCHERPENZEEL Beste Scherpenzelers, Ook voor 2023 wensen wij  jullie een Groen en Gezond Scherpenzeel. We hopen dat:  En wij hopen dat wij ons als Stichting HSG&G eindelijk ook kunnen richten op al die andere uitdagingen die bijdragen aan het behoud van het groene, gezonde en ook ondernemende karakter van ons dorp. Conform… Continue reading WIJ WENSEN JULLIE VOOR 2023

Harde voorwaarden Zwarte Land 2

Geen blind akkoord voor ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan. En referendum komt er niet. Dat is in het kort wat er in de raadsvergadering van 1 november jl. werd besloten. De lokale kranten hebben uitgebreid aandacht besteed aan de behandeling van het agendapunt over het Zwarte Land 2. Er moest een besluit worden genomen over het… Continue reading Harde voorwaarden Zwarte Land 2

PERSBERICHTEN

Deze persberichten moet je wel even gelezen hebben voor de opinieronde van 20 oktober a.s. Komt die grote ‘doos’ er nog bij Scherpenzeel? Na vijf jaar heisa valt nu snel een besluit. Het AD brengt de Opinieronde van de Scherpenzeelse Gemeenteraad van donderdag 20 oktober onder de aandacht. Wij gaan het debat volgen. Jullie ook?… Continue reading PERSBERICHTEN

OPINIERONDE 20/10/2022

Op 20 oktober staat het Ontwerpbestemmingsplan Zwarte Land 2 op de agenda Eerder deze week hebben omwonenden van plan Bedrijventerrein Stationsweg (zo heet Zwarte Land 2 inmiddels!) een brief ontvangen van de gemeente waarin zij worden geïnformeerd over de Opinieronde van donderdag 20 oktober a.s. Daarbij komen twee voorstellen aan de orde die betrekking hebben… Continue reading OPINIERONDE 20/10/2022

ZIENSWIJZEN Voorontwerp

In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte stellen van de door ons ingediende zienswijzen op het voorontwerpbestemmingsplan ZL2 en de stand van zaken omtrent ons recente WOB verzoek. Sinds kort heet dat overigens WOO (Wet Open Overheid). Onze Zienswijzen De 6 weken waarin het voorontwerp bestemmingsplan Zwarte Land 2 ter inzage ligt zitten… Continue reading ZIENSWIJZEN Voorontwerp

NEGEREN IS STRUCTUREEL

Het is geen toeval meer! Al een paar jaar geleden werden we als Stichting geweerd op bijeenkomsten voor omwonenden en geïnteresseerden. Het aanbieden van een rapport aan de wethouder met alternatieven voor Zwarte Land 2 had niet in de publiciteit mogen komen. Bij de recente verkiezingen werd het uitbrengen van een stemadvies niet op prijs… Continue reading NEGEREN IS STRUCTUREEL

OPINIERONDE & Zwarte Land 2

De opinieronde van maandag 20 juni jl. ging voor een groot deel over Zwarte Land 2 en het concept bestemmingsplanwijziging dat inmiddels ter inzage ligt. Als Stichting HSG&G hebben we gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. Ook Modiform en de Ondernemersvereniging Scherpenzeel hadden van het inspraakrecht gebruik gemaakt. In de LETOPSCHERPENZEEL van woensdag 22 juni staat… Continue reading OPINIERONDE & Zwarte Land 2

KADERS VOOR ZWARTE LAND 2

Na maanden radiostilte is er een opinieronde op maandag 20 juni a.s. Het was maandenlang stil rond de Zwarte Land 2 ontwikkelingen, maar plotseling verschenen in de lokale kranten weer berichten over “Kaders voor Zwarte Land 2”. Maandagavond tijdens de opinieronde gaat de gemeenteraad in gesprek over deze kaders. Wij weten inhoudelijk net zoveel als… Continue reading KADERS VOOR ZWARTE LAND 2