ACTIE TEGEN ONTHEFFING

Wij vragen donaties, om met juridische steun ontheffing Wet natuurbescherming van tafel te krijgen De Scherpenzeelse Krant van 29 augustus 2023 besteedt in een hoofdartikel uitgebreid aandacht aan onze actie tegen het verlenen van ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. Het ontbreekt ons niet aan kennis en steun van deskundigen om het verlenen van… Continue reading ACTIE TEGEN ONTHEFFING

ZWARTE LAND 2 ‘zware bevalling’

 Zo luidt de kop in de Scherpenzeelse Krant van 1 augustus 2023 Onze laatste nieuwsbrief is inmiddels al weer meer dan twee maanden geleden. De kop van die nieuwsbrief luidde STILTE VOOR DE STORM?Ook nu was er niet meer nieuws dan het signaal, dat het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit Bedrijventerrein Stationsweg geagendeerd zou zijn… Continue reading ZWARTE LAND 2 ‘zware bevalling’

STILT VOOR DE STORM?

Geen nieuws goed nieuws? Of mogen we de broedende kip niet storen? Wie het weet mag het zeggen. Het enige dat wij weten staat op de website van de gemeente Scherpenzeel. Daar staat een overzicht van alle projecten in Scherpenzeel en bij Bedrijventerrein Stationsweg (Zwarte Land 2) is te lezen dat het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer ter inzage wordt… Continue reading STILT VOOR DE STORM?

VAN ROSSEM VERTELT

over de Grebbelinie Maarten van Rossem bezocht onlangs de Grebbelinie waar hij voor RTV Utrecht opnamen maakte bij het museum van de Stichting ‘Grebbelinie in het vizier’. Het programma stond in het teken van het herdenken van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Rossem interviewde twee vrijwilligers van de stichting over onder meer de mobilisatie… Continue reading VAN ROSSEM VERTELT

VAN RESPECTVOL NAAR RESPECTLOOS

Ook erfgoedorganisaties vragen respectvol met onze geschiedenis om te gaan Het is 19 november 2009. Een brief aan Minister Plasterk waarin verzocht wordt de Grebbelinie als Rijksmonument aan te wijzen, wordt verstuurd en ondertekend door alle tien gemeentes langs de Grebbelinie, de Provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Eem en het Projectbureau SVGV.… Continue reading VAN RESPECTVOL NAAR RESPECTLOOS