FIJNE KERST EN VOORSPOEDIG 2024

Een terugblik en wensen voor een Groen en Gezond Scherpenzeel In het afgelopen jaar is er veel veranderd omtrent de plannen rond het beoogde bedrijventerrein Zwarte Land 2.  Wij spraken in onze januari nieuwsbrief de wens uit dat het weidegebied aan de ingang van ons mooie dorp ook voor de komende jaren behouden blijft, dat de Grebbelinie… Continue reading FIJNE KERST EN VOORSPOEDIG 2024

ACTIE TEGEN ONTHEFFING

Wij vragen donaties, om met juridische steun ontheffing Wet natuurbescherming van tafel te krijgen De Scherpenzeelse Krant van 29 augustus 2023 besteedt in een hoofdartikel uitgebreid aandacht aan onze actie tegen het verlenen van ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. Het ontbreekt ons niet aan kennis en steun van deskundigen om het verlenen van… Continue reading ACTIE TEGEN ONTHEFFING

WERK AAN DE WINKEL

De Provincie Gelderland wil ontheffing verlenen op grond van de Wet Natuurbescherming Al op 5 december 2022 blijkt Modiform bij de Provincie Gelderland ontheffing te hebben aangevraagd  op grond van de Wet Natuurbescherming.We kwamen hier bij toeval achter. Op maandag 14 augustus stond in het provinciaal blad van Gelderland het volgende: De provincie is voornemens… Continue reading WERK AAN DE WINKEL

ZWARTE LAND 2 ‘zware bevalling’

 Zo luidt de kop in de Scherpenzeelse Krant van 1 augustus 2023 Onze laatste nieuwsbrief is inmiddels al weer meer dan twee maanden geleden. De kop van die nieuwsbrief luidde STILTE VOOR DE STORM?Ook nu was er niet meer nieuws dan het signaal, dat het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit Bedrijventerrein Stationsweg geagendeerd zou zijn… Continue reading ZWARTE LAND 2 ‘zware bevalling’

STILT VOOR DE STORM?

Geen nieuws goed nieuws? Of mogen we de broedende kip niet storen? Wie het weet mag het zeggen. Het enige dat wij weten staat op de website van de gemeente Scherpenzeel. Daar staat een overzicht van alle projecten in Scherpenzeel en bij Bedrijventerrein Stationsweg (Zwarte Land 2) is te lezen dat het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer ter inzage wordt… Continue reading STILT VOOR DE STORM?

WIE LOST HET STIKSTOF RAADSEL OP?

Het onderstaande nieuwsbericht hebben we naar het College van B&W van Scherpenzeel gestuurd met het verzoek om bij de revitalisering van Zwarte Land 1 het stikstofdossier mee te nemen. Het is intussen wel bekend dat de Gelderse Vallei een van de “kerngebieden” is waar de stikstofuitstoot drastisch moet worden verminderd. Daarbij is ook opgemerkt dat… Continue reading WIE LOST HET STIKSTOF RAADSEL OP?

OPINIERONDE 20/10/2022

Op 20 oktober staat het Ontwerpbestemmingsplan Zwarte Land 2 op de agenda Eerder deze week hebben omwonenden van plan Bedrijventerrein Stationsweg (zo heet Zwarte Land 2 inmiddels!) een brief ontvangen van de gemeente waarin zij worden geïnformeerd over de Opinieronde van donderdag 20 oktober a.s. Daarbij komen twee voorstellen aan de orde die betrekking hebben… Continue reading OPINIERONDE 20/10/2022

ZIENSWIJZEN Voorontwerp

In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte stellen van de door ons ingediende zienswijzen op het voorontwerpbestemmingsplan ZL2 en de stand van zaken omtrent ons recente WOB verzoek. Sinds kort heet dat overigens WOO (Wet Open Overheid). Onze Zienswijzen De 6 weken waarin het voorontwerp bestemmingsplan Zwarte Land 2 ter inzage ligt zitten… Continue reading ZIENSWIJZEN Voorontwerp