WIE LOST HET STIKSTOF RAADSEL OP?

Het onderstaande nieuwsbericht hebben we naar het College van B&W van Scherpenzeel gestuurd met het verzoek om bij de revitalisering van Zwarte Land 1 het stikstofdossier mee te nemen. Het is intussen wel bekend dat de Gelderse Vallei een van de “kerngebieden” is waar de stikstofuitstoot drastisch moet worden verminderd. Daarbij is ook opgemerkt dat… Continue reading WIE LOST HET STIKSTOF RAADSEL OP?

Harde voorwaarden Zwarte Land 2

Geen blind akkoord voor ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan. En referendum komt er niet. Dat is in het kort wat er in de raadsvergadering van 1 november jl. werd besloten. De lokale kranten hebben uitgebreid aandacht besteed aan de behandeling van het agendapunt over het Zwarte Land 2. Er moest een besluit worden genomen over het… Continue reading Harde voorwaarden Zwarte Land 2

PERSBERICHTEN

Deze persberichten moet je wel even gelezen hebben voor de opinieronde van 20 oktober a.s. Komt die grote ‘doos’ er nog bij Scherpenzeel? Na vijf jaar heisa valt nu snel een besluit. Het AD brengt de Opinieronde van de Scherpenzeelse Gemeenteraad van donderdag 20 oktober onder de aandacht. Wij gaan het debat volgen. Jullie ook?… Continue reading PERSBERICHTEN

OPINIERONDE 20/10/2022

Op 20 oktober staat het Ontwerpbestemmingsplan Zwarte Land 2 op de agenda Eerder deze week hebben omwonenden van plan Bedrijventerrein Stationsweg (zo heet Zwarte Land 2 inmiddels!) een brief ontvangen van de gemeente waarin zij worden geïnformeerd over de Opinieronde van donderdag 20 oktober a.s. Daarbij komen twee voorstellen aan de orde die betrekking hebben… Continue reading OPINIERONDE 20/10/2022

ZIENSWIJZEN Voorontwerp

In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte stellen van de door ons ingediende zienswijzen op het voorontwerpbestemmingsplan ZL2 en de stand van zaken omtrent ons recente WOB verzoek. Sinds kort heet dat overigens WOO (Wet Open Overheid). Onze Zienswijzen De 6 weken waarin het voorontwerp bestemmingsplan Zwarte Land 2 ter inzage ligt zitten… Continue reading ZIENSWIJZEN Voorontwerp

NEGEREN IS STRUCTUREEL

Het is geen toeval meer! Al een paar jaar geleden werden we als Stichting geweerd op bijeenkomsten voor omwonenden en geïnteresseerden. Het aanbieden van een rapport aan de wethouder met alternatieven voor Zwarte Land 2 had niet in de publiciteit mogen komen. Bij de recente verkiezingen werd het uitbrengen van een stemadvies niet op prijs… Continue reading NEGEREN IS STRUCTUREEL

‘MODIFORM KAN OP ZWARTE LAND 2’

Artikel in LETOP Scherpenzeel roept meer vragen op dan krantenkop doet vermoeden. De kop in de LETOP SCHERPENZEEL van 3 mei jl. doet vermoeden dat het realiseren van een grote loods op het weidegebied tegenover de Grebbelinie een gelopen race is. Als je het artikel in de krant leest zie je dat er nog heel veel… Continue reading ‘MODIFORM KAN OP ZWARTE LAND 2’

ZONDAG 24 APRIL OP NPO 2

POINTER KRO/NCRV laat Scherpenzelers aan het woord tegen ‘blokkendozen’ In hun wekelijkse TV-uitzending laat POINTER in het kader van hun onderzoek naar de ‘verdozing’ van Nederland, verschillende Scherpenzelers aan het woord over hun bezwaren tegen ‘blokkendozen’. Kijk zondagavond om 22.10 uur op NPO 2 naar de uitzending van Pointer.