STILT VOOR DE STORM?

Geen nieuws goed nieuws? Of mogen we de broedende kip niet storen? Wie het weet mag het zeggen. Het enige dat wij weten staat op de website van de gemeente Scherpenzeel. Daar staat een overzicht van alle projecten in Scherpenzeel en bij Bedrijventerrein Stationsweg (Zwarte Land 2) is te lezen dat het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer ter inzage wordt… Continue reading STILT VOOR DE STORM?

VAN ROSSEM VERTELT

over de Grebbelinie Maarten van Rossem bezocht onlangs de Grebbelinie waar hij voor RTV Utrecht opnamen maakte bij het museum van de Stichting ‘Grebbelinie in het vizier’. Het programma stond in het teken van het herdenken van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Rossem interviewde twee vrijwilligers van de stichting over onder meer de mobilisatie… Continue reading VAN ROSSEM VERTELT

VAN RESPECTVOL NAAR RESPECTLOOS

Ook erfgoedorganisaties vragen respectvol met onze geschiedenis om te gaan Het is 19 november 2009. Een brief aan Minister Plasterk waarin verzocht wordt de Grebbelinie als Rijksmonument aan te wijzen, wordt verstuurd en ondertekend door alle tien gemeentes langs de Grebbelinie, de Provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Eem en het Projectbureau SVGV.… Continue reading VAN RESPECTVOL NAAR RESPECTLOOS

WIE LOST HET STIKSTOF RAADSEL OP?

Het onderstaande nieuwsbericht hebben we naar het College van B&W van Scherpenzeel gestuurd met het verzoek om bij de revitalisering van Zwarte Land 1 het stikstofdossier mee te nemen. Het is intussen wel bekend dat de Gelderse Vallei een van de “kerngebieden” is waar de stikstofuitstoot drastisch moet worden verminderd. Daarbij is ook opgemerkt dat… Continue reading WIE LOST HET STIKSTOF RAADSEL OP?

WIJ WENSEN JULLIE VOOR 2023

EEN GROEN EN GEZOND SCHERPENZEEL Beste Scherpenzelers, Ook voor 2023 wensen wij  jullie een Groen en Gezond Scherpenzeel. We hopen dat:  En wij hopen dat wij ons als Stichting HSG&G eindelijk ook kunnen richten op al die andere uitdagingen die bijdragen aan het behoud van het groene, gezonde en ook ondernemende karakter van ons dorp. Conform… Continue reading WIJ WENSEN JULLIE VOOR 2023

Harde voorwaarden Zwarte Land 2

Geen blind akkoord voor ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan. En referendum komt er niet. Dat is in het kort wat er in de raadsvergadering van 1 november jl. werd besloten. De lokale kranten hebben uitgebreid aandacht besteed aan de behandeling van het agendapunt over het Zwarte Land 2. Er moest een besluit worden genomen over het… Continue reading Harde voorwaarden Zwarte Land 2

PERSBERICHTEN

Deze persberichten moet je wel even gelezen hebben voor de opinieronde van 20 oktober a.s. Komt die grote ‘doos’ er nog bij Scherpenzeel? Na vijf jaar heisa valt nu snel een besluit. Het AD brengt de Opinieronde van de Scherpenzeelse Gemeenteraad van donderdag 20 oktober onder de aandacht. Wij gaan het debat volgen. Jullie ook?… Continue reading PERSBERICHTEN

OPINIERONDE 20/10/2022

Op 20 oktober staat het Ontwerpbestemmingsplan Zwarte Land 2 op de agenda Eerder deze week hebben omwonenden van plan Bedrijventerrein Stationsweg (zo heet Zwarte Land 2 inmiddels!) een brief ontvangen van de gemeente waarin zij worden geïnformeerd over de Opinieronde van donderdag 20 oktober a.s. Daarbij komen twee voorstellen aan de orde die betrekking hebben… Continue reading OPINIERONDE 20/10/2022