REACTIES IN DE KRANTEN

Hoe verder met Zwarte Land 2 kreeg ruim aandacht in de media In een open brief onder de titel “Zwarte Land 2, wat doen we ermee“, hebben we de gemeente opgeroepen om eerst een evaluatie uit te voeren. Die open brief heeft ruim aandacht gekregen in lokale en regionale kranten, zoals in de artikelen van… Continue reading REACTIES IN DE KRANTEN

ZWARTE LAND 2, WAT DOEN WE ERMEE?

Open brief aan College en gemeenteraad van Scherpenzeel. Welke lessen zijn er te trekken? Op 14 september jl. is het besluit gevallen dat de grote Modiform distributiehal niet doorgaat. Maar wat dan wel, dat is voor ons en voor vele anderen de grote vraag. Wat ons betreft tijd voor een evaluatie. Niet alleen wij als… Continue reading ZWARTE LAND 2, WAT DOEN WE ERMEE?

ACTIE TEGEN ONTHEFFING

Wij vragen donaties, om met juridische steun ontheffing Wet natuurbescherming van tafel te krijgen De Scherpenzeelse Krant van 29 augustus 2023 besteedt in een hoofdartikel uitgebreid aandacht aan onze actie tegen het verlenen van ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. Het ontbreekt ons niet aan kennis en steun van deskundigen om het verlenen van… Continue reading ACTIE TEGEN ONTHEFFING

WERK AAN DE WINKEL

De Provincie Gelderland wil ontheffing verlenen op grond van de Wet Natuurbescherming Al op 5 december 2022 blijkt Modiform bij de Provincie Gelderland ontheffing te hebben aangevraagd  op grond van de Wet Natuurbescherming.We kwamen hier bij toeval achter. Op maandag 14 augustus stond in het provinciaal blad van Gelderland het volgende: De provincie is voornemens… Continue reading WERK AAN DE WINKEL

ZWARTE LAND 2 ‘zware bevalling’

 Zo luidt de kop in de Scherpenzeelse Krant van 1 augustus 2023 Onze laatste nieuwsbrief is inmiddels al weer meer dan twee maanden geleden. De kop van die nieuwsbrief luidde STILTE VOOR DE STORM?Ook nu was er niet meer nieuws dan het signaal, dat het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit Bedrijventerrein Stationsweg geagendeerd zou zijn… Continue reading ZWARTE LAND 2 ‘zware bevalling’

STILT VOOR DE STORM?

Geen nieuws goed nieuws? Of mogen we de broedende kip niet storen? Wie het weet mag het zeggen. Het enige dat wij weten staat op de website van de gemeente Scherpenzeel. Daar staat een overzicht van alle projecten in Scherpenzeel en bij Bedrijventerrein Stationsweg (Zwarte Land 2) is te lezen dat het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer ter inzage wordt… Continue reading STILT VOOR DE STORM?

VAN RESPECTVOL NAAR RESPECTLOOS

Ook erfgoedorganisaties vragen respectvol met onze geschiedenis om te gaan Het is 19 november 2009. Een brief aan Minister Plasterk waarin verzocht wordt de Grebbelinie als Rijksmonument aan te wijzen, wordt verstuurd en ondertekend door alle tien gemeentes langs de Grebbelinie, de Provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Eem en het Projectbureau SVGV.… Continue reading VAN RESPECTVOL NAAR RESPECTLOOS

WIE LOST HET STIKSTOF RAADSEL OP?

Het onderstaande nieuwsbericht hebben we naar het College van B&W van Scherpenzeel gestuurd met het verzoek om bij de revitalisering van Zwarte Land 1 het stikstofdossier mee te nemen. Het is intussen wel bekend dat de Gelderse Vallei een van de “kerngebieden” is waar de stikstofuitstoot drastisch moet worden verminderd. Daarbij is ook opgemerkt dat… Continue reading WIE LOST HET STIKSTOF RAADSEL OP?

Harde voorwaarden Zwarte Land 2

Geen blind akkoord voor ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan. En referendum komt er niet. Dat is in het kort wat er in de raadsvergadering van 1 november jl. werd besloten. De lokale kranten hebben uitgebreid aandacht besteed aan de behandeling van het agendapunt over het Zwarte Land 2. Er moest een besluit worden genomen over het… Continue reading Harde voorwaarden Zwarte Land 2