ZWARTELAND 2, NEE! Of toch TENZIJ?

Aan het woord is een sympathisant van HSG&G die vindt dat de stellingname rond de gemeenteraadsverkiezing te ongenuanceerd is. Tijdens de debatavond van afgelopen week gaven de partijen die onze Stichting naar voren schuift aan, niet zo stellig tegen te zijn als wij willen doen geloven.

Wij herkennen deze kritiek en willen u daarom deelgenoot maken maken van het antwoord aan de betreffende sympathisant. We hopen daarmee toch enige nuance aan te brengen en onze stellingname in perspectief te plaatsen.

Beste…
……. Ik ben het met u eens dat onze stellingname niet erg genuanceerd is en dat die nuance in het debat er wel was. Ter toelichting het volgende:

Wij zijn geen politieke partij en baseren ons op de in Toekomstvisie 2030 vastgelegde uitgangspunten, dat Scherpenzeel klein, groen en ondernemend moet blijven. Wat betreft Zwarteland 2 is ons standpunt glashelder. Grote distributiecentra passen niet bij die visie en als Modiform haar groei- en expansieambities niet met alle geweld binnen Scherpenzeelse grenzen zou willen realiseren, zou er hoogst waarschijnlijk voldoende ruimte blijven voor het MKB zonder aan het weidelandschap pal tegenover de Grebbelinie te komen.

In december jl. hebben we alle politieke partijen om hun standpunt gevraagd, omdat we er een verkiezingsthema van wilden maken. De drie oppositiepartijen hebben daar direct op gereageerd. De huidige coalitie na enige aarzeling. 

De “ongenuanceerde” stellingname zoals die op de grote borden staat hebben we (inclusief lay-out voorstel) eerst afgestemd met CDA, PRO en VVD. Die gingen daar unaniem mee akkoord.

In de verkiezingsprogramma’s en ook in het debat geven twee van de drie (PRO en VVD) aan dat hun standpunt een “Nee, tenzij” is en unaniem geven ze aan geen groot distributiecentrum in Scherpenzeel te willen. Zo iets hoort in de regio bij grote uitvalswegen.  De nuance zal in de komende tijd dus gaan, of er zonder grote Modiform uitbreidingen wel zo’n noodzaak is om op Zwarteland 2 extra ruimte voor MKB te faciliteren. Wij twijfelen daar sterk aan en dat is ook de reden waarom we vandaag nog een artikel in de Scherpenzeelse Krant hebben geplaatst om nog eens uit te leggen dat we NIET tegen een florerend bedrijfsleven zijn, maar dat we wel eerst eens goed moeten kijken hoe het met de huidige bedrijfslocaties is gesteld.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bericht en ik hoop hiermee een wat meer genuanceerd beeld te hebben gegeven.

Tot zover onze hopelijk genuanceerde toelichting op onze stellingname. Voor de volledigheid kunnen jullie hieronder het artikel van vandaag in de Scherpenzeelse krant lezen.

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *